QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

          Trường Tiểu học Cam Đức 2 được thành lập năm 1990 lấy tên là trường Tiểu học Cam Hải Tây, năm 1999 tách ra và được lấy tên trường Tiểu học Cam Hải Tây 1 và  đến năm 2009 được đổi tên là trường Tiểu học Cam Đức 2. Gần 15 năm qua trường luôn phấn đấu vượt mọi khó khăn từng bước phát triển đi lên. Nhà trường đang từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, luôn giữ vững tập thể Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc, đang phấn đấu và trở thành ngôi trường chất lượng cao, có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh trong thị trấn Cam Đức nói riêng và toàn huyện Cam Lâm nói chung.

          Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn xa hơn nữa nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường, hoạt động của ban Lãnh đạo trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường.

          Xây dựng và triển khai kế hoạch của trường Tiểu học Cam Đức 2 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm. Trường Tiểu học Cam Đức 2 cùng các trường tiểu học trong toàn huyện, xây dựng ngành giáo dục của huyện Cam Lâm nói chung, địa phương Cam Đức nói riêng phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Khánh Hòa và cả đất nước hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.