A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 Năm học: 2017 - 2018

     PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       
   
 
 

 

 

                                                                     Cam Đức, ngày 02  tháng 3  năm 2018

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03

Năm học:  2017 - 2018

                                                  

 

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Giáo dục, tuyên truyền học sinh theo chủ điểm: “ Tiến bước lên Đoàn”

- Tuyên truyền kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ ( Ngày 08/03), Ngày Quốc tế hạnh phúc ( 20/03), ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM ( 26/03)

- Thực hiện tôt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền công tác dinh dưỡng trong tình hình mới, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống AIDS, tệ nạn ,a túy, mại dâm và phòng chống các dịch bệnh năm 2018

2. Công tác hành chính, tổ chức

          - Phối hợp Công đoàn tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ ( 8/3/2018) và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/03.

- Chỉ đạo Đoàn, Đội tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM ( 24/3/2018)

- Tổ chức đối thoại giữa chính quyền với Thanh niên

- Họp xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong nhà trường

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch ( TD: Hưng, Nương; CĐ: Phương, Lộc )

3. Công tác chuyên môn

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng

          - Duy trì nề nếp dạy và học, vệ sinh trường lớp, cập nhật các biểu bảng

          - Thực hiện chuyên đề cụm, Các tổ khối thực hiện chuyên đề học kỳ 2

          - Tăng cường giúp đỡ học sinh KKVH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

          - Ôn tập chuẩn bị KTĐK giữa học kỳ 2 đối với T-TV ( khối 4;5)

          - Tổ chức bình bầu GVCN lớp giỏi cấp trường vào chiều ngày 16/03/2018

          - Quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ HS khuyết tật, có kế hoạch giúp HSKT tham gia giao lưu HSKTcấp huyện

          - Kiểm tra hồ sơ Gv theo kế hoạch

- Tăng cường dự giờ thăm lớp

4. Công tác HĐNGLL, Đòan đội, văn thể

- Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ điểm, tổ chức ngày Hội thiếu nhi và kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

- Theo dõi học sinh kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM hàng tuần vào tiết chào cờ đầu tuần.

- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt đội và sao nhi đồng

- Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến theo hướng dẫn của Hội đồng đội huyện Cam Lâm

- Cật nhật bảng tin tuyên truyền

- Kiểm tra Chi đội mạnh, tổ chức lễ kết nạp Đội viên mới

- Tiếp tục thực hiện nuôi heo đất gây quỹ giúp học sinh nghèo.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

- Theo dõi, đánh giá công trình măng non của chi đội, tổ chức cho học sinh thăm làng nghề truyền thống ở địa phương, vận động học sinh quyên góp áo quần cũ, ĐDHT.... tặng học sinh trường vùng đặc biệt khó khăn.

5. Công tác thư viện- thiết bị

          - Xây dựng kế hoạch kể chuyện theo sách.

          - Duy trì, bổ sung thêm sách, truyện đọc đối với thư viện xanh.

          - Hoàn thiện các loại hồ sơ quy định

- Sắp xếp các loại tài liệu, sách, báo ngăn nắp

- Theo dõi, cập nhật sổ mượn, trả sách và ĐDDH và thẻ đọc sách

6. Công tác Y tế

- Tiếp tục thự hiện công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, các dịch bệnh.

- Theo dõi cập nhật sức khỏe học sinh học kỳ 2

- Theo dõi tủ thuốc, các dụng cụ y tế, bổ sung thuốc theo quy định.

- Tiếp tục mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế theo dự trù.

7. Văn thư- Kế toán

          - Cập nhật văn bản kịp thời, đúng quy định

- Thực hiện kịp thời chính sách cho giáo viên, nhân viên

- Thực hiện hồ sơ nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên cho CB, GV, NV trong nhà trường.

- Theo dõi, kiểm tra các chứng từ thu chi, chế độ chính sách theo quy định

-Xây dựng phương án tài chính năm 2018, cập nhật phần mềm quản lý tài sản.

- Xây dựng kế hoạch công tác văn thư năm 2018.

7. Bảo vệ, phục vụ

- Thực hiện trực cơ quan theo sự phân công; bảo đảm PCCC, an ninh trật tự trong và trước trường học.

- Tưới cây trong sân trường ít nhất 02 lần/ tuần

- Theo dõi, sửa chữa CSVC trong nhà trường

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 03 trường Tiểu học Cam Đức 2, đề nghị các bộ phận đoàn thể phối hợp thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Lãnh đạo nhà trường để có hướng giải quyết./.

Nơi nhận:

- PHT, Trưởng các Bộ phận, Tổ trưởng;

- Lưu: VT, HT.

   Websile trường

 

 

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

      

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2