A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 Năm học: 2017 - 2018

     PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    

                                                                          Cam Đức, ngày 02 tháng 11  năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11

Năm học:  2017 - 2018

                                                  

 

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Giáo dục học sinh theo chủ điểm “Tôn sư trọng đạo

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm ngày NGVN 20/11.

- Tăng cường giáo dục về việc chấp hành Luật giao thông, phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống các dịch bệnh thường xảy ra trong mùa mưa...

- Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chi Minh; tu dưỡng, rèn đạo đức tác phong nhà giáo.

2. Công tác quản lý, tổ chức hành chính

- Tiếp tục ban hành các quyết định về thành lập các ban, các quyết định liên quan công tác hành chính, các Hội thi..

- Theo dõi hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác trong trường.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp và chất lượng học sinh; Kiểm tra hồ sơ tổ khối, đoàn thể.

- Đánh giá hoạt động nhà trường tháng 11/2017.

3. Công tác Dạy và học

          - Theo dõi, hướng dẫn GV cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22 và Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh Tiểu học.

          - Xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng.

- Thực hiện chuyên đề cấp trường, cấp tổ theo Kế hoạch.

- Chuẩn bị lực lượng Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Thông tư 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo giáo viên quan tâm hơn nữa những em học sinh khó khăn về học ở các lớp.

- Thực hiện việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về Toán, Tiếng Việt tham gia cuộc thi Violympic cấp huyện.

- Chọn lọc học sinh có năng khiếu về Tiếng Anh, thực hiện bồi dưỡng và làm quen với hình thức thi Hùng biện để tham gia cấp huyện. 

- Tiếp tục thực hiện việc dự giờ thăm lớp giáo viên, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.

- Tổ chức tập huấn chuyên đề về đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên trong tháng.

4. Công tác khác

* Công tác chủ nhiệm

          - Thực hiện đúng đánh giá nhận xét học sinh theo đúng quy định

          - Thực hiện nghiêm túc việc không dạy thêm học thêm ở tiểu học như quy định.

          - Tiếp tục duy trì các nền nếp, nội quy lớp học .

          - Thực hiện đăng ký tiết dạy tốt, học tốt có chất lượng.

          - Theo dõi học sinh điểm danh hằng ngày vào bảng lớp.

          - Thực hiện giờ giấc lên lớp nghiêm túc, tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục học sinh chấp hành Luật giao thông ....

* Công tác Đoàn thể - Văn thể

- Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ cho ngày lễ kỉ niệm NGVN.

          - Thực hiện tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp trong tháng theo chủ điểm, phát thanh măng non hàng tuần.

- Thực hiện nội dung bảng tin học sinh của trường, thực hiện công trình thanh niên.

- Công đoàn báo cáo thu chi quỹ phúc lợi, phát động xây dựng, chăm sóc công trình công đoàn.

          - Theo dõi thực hiện công tác vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa  cây cảnh vườn trường.

* Công tác Tài chính

          - Thực hiện chế độ đối với giáo viên và học sinh kịp thời, đúng quy định; chế độ nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên theo quy định trong tháng.

          - Tổng hợp các khoản thu đầu năm và báo cáo tình hình thu ở các lớp.

          - Thực hiện tốt các báo cáo về Tài chính theo quy định.

* Công tác Y tế

          - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền các loại dịch bệnh, tai nạn thương tích, vệ sinh ATTP.....

          - Thường xuyên phối hợp với các bộ phận thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp.

          - Thực hiện các hoạt động Y tế theo kế hoạch

* Công tác Thư viện – Thiết bị

          - Theo dõi sổ mượn ĐDDH của GV và theo dõi việc đọc sách, truyện của học sinh, thống kê cuối tháng.Tiếp tục thực hiện mô hình thư viện lưu động.

          - Cập nhật hồ sơ theo sự chỉ đạo của cấp trên.

          - Sắp xếp, bố trí lại phòng làm việc, phòng đọc, bảo lý tốt.

          - Bổ sung một số truyện thiếu nhi phục vụ cho học sinh.

* Bảo vệ, phục vụ: Thực hiện theo sự phân công đầu năm.

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 11 trường Tiểu học Cam Đức 2, đề nghị các bộ phận đoàn thể phối hợp thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Lãnh đạo nhà trường để có hướng giải quyết./.

Nơi nhận:

- PHT, Trưởng các Bộ phận, Tổ trưởng;

- Lưu: VT, HT.

- Websile trường

 

 

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

      

            ( Đã ký và đóng dấu)

 

 

             Phan Xuân Huy

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2