A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2019

Thực hiện Công văn số 71/PGDĐT, ngày 28/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2019. Trương TH Cam Đức 2 xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

Hội nghị "Đối thoại với thanh niên" là Hội nghị thường hằng năm, đây là dip để thanh niên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường về những vấn đề có liên quan đến nội dung, nhiệm vụ và giải pháp phát triển công tác giáo dục, phát triển kinh tế-văn hóa xã hội tại địa phương.

Thông qua Hội nghị, nhà trường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của thanh niên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

II. Đối tượng và Nội dung đối thoại

  1. Đối tượng: Thanh niên thuộc Chi đoàn trường TH Cam Đức 2
  2. Nội dung:

- Thanh niên đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của lớp chủ nhiệm và chất lương chung của trường.

- Những vấn đề liên quan, có tính thời sự mà thanh niên, học sinh quan tâm như: Bạo lực học đường, dạy thêm học thêm, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn giao thông, tư vấn tâm lý......

- Lãnh đạo trường trả lời và giải đáp các ý kiến đề xuất của thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh niên trong nhà trường.

III. Thời gian, địa điểm

  1. Thời gian: 15 giờ 00 ngày 15/03/2019
  2. Địa điểm: Phòng họp trường TH Cam Đức 2

IV. Tổ chức thực hiện

- Kiện toàn Ban tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2019.

- Triển khai kế hoạch đến toàn thể đoàn viên chi đoàn trong nhà trường.

- Ban tổ chức hội nghị chuẩn bị nội dung, quy trình buổi hội nghị

- Kinh phí tổ chức buổi Hội nghị được cân đối trong kinh phí hoạt động của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niên của trường TH Cam Đức 2 năm 2019./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2