A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp Một, năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-PGDĐT ngày 23/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 326/PGDĐT-GDTH, ngày 05/6/2019 của Bộ phận Giáo dục Tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;

Căn cư Kế hoạch số 253/KH-PGDĐT ngày 27/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc phân tuyến và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch biên chế năm học 2019-2020 của trường TH Cam Đức 2;

Trường Tiểu học Cam Đức 2 xây dựng kế hoạch tuyển sinh trẻ vào lớp Một năm học 2019-2020 như sau:

I .Mục đích yêu cầu

Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương theo chuẩn Quốc gia và thực hiện công tác uyển sinh vào lớp 1 đúng, đủ chỉ tiêu Phòng Giáo dục và Đào tạo giao.

Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phát triển giáo dục và thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể địa phương trong công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

II.Nội dung

Phối hợp với trường Mẫu giáo Anh Đào, trường Mẫu giáo Hoa lan, trường Mầm non Hướng Dương nắm danh sách học sinh Mẫu giáo 5 tuổi trong địa bàn để huy động vào lớp Một.

Rà soát trẻ 6 tuổi trên địa bàn thị trấn Cam Đức ( TDP Bãi Giếng Bắc, Bãi Giếng 1, Bãi Giếng 2, Bãi Giếng 3, Bãi Giếng 4, Tân Hải) và thôn Bãi Giếng 2 xã Cam Hải Tây để huy động 100% vào lớp Một.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng về “Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường”năm học 2019 - 2020.

Tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn, UBND xã Cam Hải Tây có kế hoạch chỉ đạo công tác phối hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp Một năm học 2019 - 2020.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về ý thức, trách nhiệm phải đưa trẻ đến trường vào lớp Một đúng độ tuổi.

III.Chỉ tiêu

Chỉ tiêu giao: 145 em

Tổng số trẻ 6 tuổi dự kiến huy động vào lớp Một : 145 em

IV.Các biện pháp thực hiện

1. Đối với nhà trường

Căn cứ biên chế năm học 2019 - 2020, nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một.

Chỉ đạo giáo viên chuyên trách rà soát trẻ 6 tuổi trở lên của thị trấn thuộc tuyến tuyển sinh và thôn BG2 (xã Cam Hải Tây) chưa vào lớp Một, thống kê số trẻ 6 tuổi chưa qua Mẫu giáo ( nếu có ).

Tham mưu với Đảng ủy, UBND thị trấn, UBND xã Cam Hải Tây có kế hoạch thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Các ban ngành đoàn thể địa phương, các tổ trưởng tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với nhà trường để huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn vào lớp Một năm học 2019-2020 đạt kết quả tốt.

Hướng dẫn CMHS làm hồ sơ tuyển vào lớp Một năm học 2019 - 2020.

Nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh lớp Một, với đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.

Thành lập Hội đồng xét tuyển vào lớp Một năm học 2019 - 2020.

2. Đối với các trường Mầm non, Mẫu giáo:

Bàn giao hồ sơ học sinh mẫu giáo lên lớp Một cho trường Tiểu học Cam Đức 2 trước ngày 30/5/2019.

Hồ sơ bàn giao gồm:

+ Danh sách học sinh Mẫu giáo theo địa bàn tổ dân phố trong toàn thị trấn.

+ Giấy khai sinh hợp lệ của học sinh.

+ Sổ bé ngoan (có xác nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi)

+ Phiếu tiêm chủng.

+ Hộ khẩu thường trú (nếu có ở lớp Mẫu giáo).

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ bàn giao.

3. Đối với giáo viên chuyên trách:

- Có trách nhiệm rà soát, nắm vững số trẻ 6 tuổi trên địa bàn phụ trách.

- Số trẻ 5 tuổi học tại Mẫu giáo Anh Đào, mầm non Hướng Dương và trường Mẫu giáo Hoa Lan.

- Thường xuyên liên hệ với trường Tiểu học Cam Đức 2 để theo dõi việc huy động trẻ 6 tuổi ra lớp, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố để huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp.

4. Đối với UBND thị trấn:

Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ trưởng tổ dân phố phối hợp tốt với nhà trường trong công tác huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một trên địa bàn.

Tuyên truyền “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cán bộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn .

5. Đối với UBND xã Cam Hải Tây

Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các trưởng thôn phối hợp tốt với nhà trường trong công tác huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một trên địa bàn theo tuyến tuyển sinh.

Tuyên truyền “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cán bộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn .

V. Thời gian và phương thức tuyển sinh

1.Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 9/8/2019

2. Thời gian xét tuyển: 8 giờ 00 ngày 10/8/2019

3. Thời gian công khai danh sách trúng tuyển: Ngày 12/8/2019

3. Phương thức tuyển sinh:

  • Học sinh có hộ khẩu thường trú theo cha mẹ trong tuyến theo quy định.
  • Học sinh diện tạm trú có KT3 dài hạn trong tuyến theo quy định.

* Hồ sơ nộp gồm:

  • Đơn xin nhập học ( theo mẫu)
  • Giấy khai sinh hợp lệ.
  • Sổ bé ngoan có xác nhận hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi.
  • Sổ hộ khẩu ( bản photo), sổ KT3
  • Phiếu tiêm chủng

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp Một năm học 2019 – 2020 của trường tiểu học Cam Đức 2. Trong quá trình triển khai thực hiện tùy tình hình thực tế sẽ có những thay đổi cho phù hợp./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2