A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch số 537/KH-SGDĐT ngày 17/03/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Khánh Hòa về việc Ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các
cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ kế hoạch số 71/KH-PGD-ĐT ngày 19/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc Ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Trường Tiểu học Cam Đức 2 xây dựng Kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ TRIỂN KHAI

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, kí túc xá;

Công văn số 476/MT-VP ngày 01/03/2020 của Cục Quản lý Môi trường y tế về việc danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;
Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;
Công văn số 658/SYT-NVY ngày 03/03/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa về
việc khuyến cáo những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong
trường học;

Công văn số 422/SGDĐT-VP ngày 03/03/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Công văn số 467/SGDĐT-KHTC ngày 09/03/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;

Công văn số 472/SGDĐT-VP ngày 10/03/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc tăng cường đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong
trường học;

Kế hoạch số 537/KH-SGDĐT ngày 1703/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc Ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa
bàn tỉnh Khánh Hòa;

II.CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ KHI HỌC SINH ĐI
HỌC LẠI

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Sở GD&ĐT,
Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện đến các cơ sở giáo dục về diễn biến tình hình và
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban hành các văn bản triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, thông tin diễn
biến và công tác phòng, chống dịch bệnh đến các đơn vị trường học. Phối hợp chặt
chẽ, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương trong công
tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dõi diễn biến và tình tình hình hàng ngày, kịp thời tham mưu, báo cáo
cho Ban Chỉ đạo cấp trên.

Thực hiện các công tác chuẩn bị trước khi học sinh tới trường: công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn phòng/ lớp, trang bị thiết bị y tế (máy đo
thân nhiệt), bố trí giường phòng y tế, đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng, nước sát
khuẩn, bố trí bồn rửa tay, bảng biểu hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

2. Công tác chuẩn bị trước khi đón học sinh trở lại trường

2.1. Đối với nhà trường

- Chỉ đạo giáo viên, nhân viên trong toàn trường thực hiện tổng dọn
vệ sinh khuôn viên trường học; tổ chức lau chùi, sát khuẩn các phòng học, các
phòng chức năng, bếp ăn...;tẩy rửa đồ dùng, đồ chơi cho trẻ học sinh trước thời
gian học sinh đi học lại 01 ngày.

- Khuyến khích mỗi học sinh nên tự mang theo chai nước và sử dụng riêng.
- Bố trí bồn rửa tay trước các dãy phòng học đảm bảo đầy đủ nước sạch, xà
phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

- Phân công nhân viên bảo vệ, phục vụ cùng với giáo viên hướng dẫn học sinh rửa tay với xà phòng diệt khuẩn trước khi vào lớp.

- Trang bị thêm nhiệt kế đo thân nhiệt, máy đo thân nhiệt để kiểm tra thân nhiệt nhanh khi đón học sinh vào lớp.

- Chuẩn bị phòng, giường cho học sinh (trongtrường hợp học sinh có biểu hiện ho, sốt bất thường trong ngày để cách ly học sinh), báo cơ quan có thẩm quyền để có hướng giải quyết và thông báo cho cha mẹ học sinh phối hợp chăm sóc học sinh.

- Trang bị bổ sung cơ số thuốc, y cụ phòng y tế đầy đủ; trang bị thêm khẩu trang, dung dịch sát khuẩn thông thường, nước rửa tay….

- Tạo môi trường thông thoáng tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa
sổ; sử dụng quạt. Mở cửa lớp học thông thoáng ít nhất 15 phút trước khi học sinh
vào lớp.

- Nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh cho cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường trong trường học.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh
- Đảm bảo 100% giáo viên, nhân viên trực tiếp tiếp xúc với học sinh hằng ngày phải được theo dõi sức khỏe trước khi đến trường và đeo khẩu trang trong khi
làm việc

2.2. Công tác phối hợp, liên hệ với cha mẹ học sinh

- Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua hệ thống thông tin liên lạc nhà
trường , phối hợp với địa phương, nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học
sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau:

- Tại nhà, cha mẹ học sinh hướng dẫn cho các em thường xuyên súc miệng,
họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống chín,
đảm bảo chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng; hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật
hoang dã…

- Cha mẹ học sinh cần đo thân nhiệt theo dõi sức khỏe cho con em mình tại
nhà trước khi đến trường, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải cho học sinh nghỉ
học, theo dõi và đến ngay cơ sở y tế khám, điều trị.

- Cung cấp địa điểm, khu vui chơi mà học sinh và gia đình đã đến trong thời
gian học sinh nghỉ học để nhà trường nắm bắt nhằm kịp thời xử lý khi có trường
hợp nghi nhiễm ở những nơi học sinh đã đến.

- Cung cấp số điện thoại của bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng cho giáo viên
chủ nhiệm để tiện liên lạc khi có sự việc xảy ra đối với con em mình tại trường.

2.3. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp đặc biệt là hướng dẫn của ngành y tế về việc phòng chống dịch
trên địa bàn.

- Đảm bảo an ninh, an toàn trước cổng trường, khu vực xung quanh trường.

- Cung cấp cho chính quyền những thông tin của đơn vị khi có cán bộ, giáo
viên, nhân viên (CB,GV,NV) hoặc học sinh của đơn vị có biểu hiện mắc bệnh hoặc
nghi ngờ liên quan đến dịch tễ.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện khai báo với địa phương, cơ quan y tế khi có học sinh nghi ngờ có triệu chứng
sốt, ho, khó thở để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

2.4. Phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn

- Phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế thị trấn trong công tác tuyên truyền, để
được hướng dẫn phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ khi học sinh trở lại trường
học. Cung cấp cho cơ quan y tế các số điện thoại, hộp thư email của nhà trường để
cùng trao đổi kịp thời các thông tin của 2 ngành khi có dịch xảy ra.

3. Công tác tổ chức đón học sinh đi học lại và tổ chức dạy học

3.1. Đối với nhà trường

- Nhà tường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan
thực tế, dã ngoại, dạy thêm học thêm. Tiến hành tổ chức chào cờ tại lớp học. Bố trí
giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp; học sinh ra về theo từng
lớp, bố trí cổng chính, cổng phụ phù hợp; thông báo bằng các bảng hướng dẫn cho
cha mẹ học sinh biết vị trí đón lớp con mình.

- Nhà trường quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau:

+ Yêu cầu học sinh xếp hàng rửa tay thứ tự theo bảng chỉ dẫn

+ Bố trí giáo viên, nhân viên túc trực trước cổng trường hướng dẫn học sinh thực hiện rửa tay bằng nước sát khuẩn khô; kiểm tra giám sát sau khi học sinh đã rửa tay xong hướng dẫn các vào lớp.

+ Đặt vị trí treo khăn lau tay cho học sinh sau khi rửa tay phù hợp vừa tầm với của học sinh.

+ Các thời điểm rửa tay như sau: Trước khi vào lớp học; sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ; sau khi đi vệ sinh; khi thấy tay bẩn.

+ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải
hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt
bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi quy
định.
+ Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.

+ Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, gối,
chăn...

+ Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.

- Hàng ngày, trước khi vào giờ học, giáo viên chủ nhiệm điểm danh và hỏi
học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không . Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

- Trong thời gian tổ chức dạy học:

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh chỉ ở quy mô lớp học. Học
sinh học tập chủ yếu trong lớp, không tổ chức các hoạt động tập trung toàn trường
ngoài trời, trong hội trường; không tổ chức dạy bơi cho học sinh... Chỉ tập trung
dạy theo từng lớp và tạo khoảng cách nếu có 02 lớp cùng tham gia học tập ngoài
trời cùng một thời điểm. Giờ ra chơi học sinh hạn chế chạy ra sân trường, phòng tránh tiếp xúc lây nhiễm chéo lẫn nhau.

+ Khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế phải đưa ngay đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi, cách ly
và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân
viên y tế tại nhà trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang và hướng dẫn học sinh
đeo đúng cách.

+ Khi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho,
khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân
viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý đồng
thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên nêu trên.

+ Nhà trường bố trí cán bộ, giáo viên đón và giao học sinh tại cổng trường.
Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ hạn chế hoặc không cho
người không có nhiệm vụ vào trường.

- Chia thời gian phù hợp để các lớp được ra về theo thứ tự, tránh xô đẩy,
chen lấn, tập trung đông người khu vực trước cổng trường…

3.2. Đối với phụ huynh học sinh

- Nhà trường yêu cầu phụ huynh viết bản cam kết với nhà trường về việc
khai báo y tế; phụ huynh phải đo thân nhiệt cho học sinh trước khi đưa con đến
trường. Thông báo, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của con, em mình
nếu trước đó học sinh có biểu hiện mắc bệnh cúm thông thường, ho, sốt, khó thở…

- Đưa đón con đúng thời gian và thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường.

3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương

- Hiệu trưởng, nhân viên y tế tham gia trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc phòng
chống dịch tại địa phương (nếu có).

- Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố/ thôn đảm bảo an ninh an
toàn trước trường học, tránh tụ tập buôn bán hàng rong trước cổng trường. Không
cho học sinh tập trung đông cùng một lúc trước cổng trường.

- Tích cực kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập về
các điều kiện đảm bảo vệ sinh phòng dịch theo quy định, kiên quyết đóng cửa các
cơ sở không tuân thủ các quy định của ngành và địa phương trong công tác phòng,
chống dịch.

- Thực hiện công tác truyền thông trên loa đài của địa phương hàng ngày để
nhân dân, phụ huynh và học sinh cũng nắm được thông tin phòng, chống dịch
bệnh.

3.4. Phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn

- Liên hệ báo với trạm y tế thị trấn khi trong trường có cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc học sinh có biểu hiện khả nghi mắc bệnh hoặc có liên quan đến người đi từ vùng dịch trở về để được đưa đến bệnh viện thăm khám và cách ly nếu cần thiết.

- Cập nhật thêm các số điện thoại đường dây nóng thường trực của cơ quan
y tế gần nhất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh để phối hợp thực hiện

III. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ
MẮC BỆNH TẠI TRƯỜNG HỌC

Khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc học sinh nghi ngờ mắc bệnh hoặc
có tiếp xúc với người có liên quan đến dịch tễ, đi qua hoặc từ vùng dịch trở về,
nhà trường thực hiện như sau:

1. Đối với nhà trường

1.1. Công tác chuẩn bị trước khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xảy ra

a) Đối với Hiệu trưởng

- Thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19; phân công nhiệm vụ
cho từng thành viên.

- Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 lập kế hoạch, ban hành các thông
báo, mẫu cam kết với phụ huynh học sinh trong phòng chống dịch.

b) Đối với nhân viên y tế

- Nhân viên y tế có nhiệm vụ tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch
ứng phó với dịch bệnh; làm tốt công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong
trường học. Mua sắm đầy đủ y cụ, cơ số thuốc thiết yếu, công tác y tế trường học
theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

- Liên hệ với trạm y tế hoặc cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn phối
hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Lập danh sách theo dõi sức khỏe học sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên
(CB, GV, NV) và các khối lớp hằng ngày thông qua giáo viên chủ nhiệm. Tổng
hợp báo cáo hàng ngày, tuần, tháng cho Hiệu trưởng/Tổ công tác phòng chống
dịch bệnh.

c) Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

Bằng mọi phương tiện giáo viên chủ nhiệm(GVCN) thông báo cho cha mẹ
học sinh thông tin:

- Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực
hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở
về nhà theo tờ danh mục những việc cần làm của học sinh và cha mẹ học sinh.

- Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó
thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở
thì cha mẹ học sinh chủ động cho con em nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà
trường thông qua giáo viên chủ nhiệm đồng thời đưa đến cơ sở y tế gần nhất để
được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong
thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).
- Yêu cầu 100% cha mẹ cho học sinh viết bản cam kết nộp cho nhà trường
trong công tác khai báo phòng chống dịch (Đính kèm mẫu phụ lục cam kết)

1.2. Công tác ứng phó khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xảy ra

a) Bước rà soát tình hình tại trường học

- 100% nhà trường kiểm soát tốt khâu cam kết giữa cha mẹ học sinh và nhà
trường trong việc khai báo y tế về các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đối với học
sinh như bị ốm, sốt, ho hoặc liên quan đến người thân đi từ vùng dịch trở về; đồng
thời CB, GV, NV trong nhà trường cũng phải viết bản cam kết với Tổ phòng chống
dịch. Đây là bước quan trong nhất trong việc khoanh vùng tại trường học nếu như
học sinh hay CB, GV, NV có biểu hiện nghi ngờ.

- 03 cam kết quan trọng phụ huynh phải thực hiện để hỗ trợ nhà trường kiểm
soát dịch bệnh hàng ngày:

+Thứ nhất: Đo nhiệt độ cho học sinh trước khi đến lớp (nếu sốt từ 37,5 độ
trở lên thì chohọc sinh nghỉ học và đưa học sinh đến khám ở cơ sở y tế gần nhất;

+ Thứ hai: Khi có biểu hiện sốt ho, khó thở cho học sinh nghỉ học và đưa đi
khám kịp thời.

+ Thứ ba: Thông báo tình hình của học sinh khi có biểu hiện mắc bệnh cho
giáo viên chủ nhiệm lớp.

b) Phương án xử lý khi có CB,GV,NV, học sinh sốt ho, khó thở

* Sốt, ho, khó thở từ 01 người đến 3 người/ trường học:

- Đưa người bệnh đến khu vực cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực
do nhà trường bố trí. Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Nhân viên y
tế tiếp nhận bệnh nhân và thực hiện các bước sau:

+ Nhân viên y tế hoặc cán bộ phụ trách công tác y tế đeo khẩu trang y tế,
găng tay, sử dụng trang phục y tế, cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng
cách cho người nghi ngờ.

+ Khai thác người bệnh về tình hình sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh, các yếu
tố dịch tễ liên quan đến dịch Covid-19;

+ Đo thân nhiệt;

+ Thông báo cho Hiệu trưởng và Tổ phòng chống dịch;

+ Liên hệ ngay với phụ huynh học sinh để thông báo tình trạng sức khỏe của
học sinh và trao đổi về tiền sử bệnh lý, phối hợp đưa học sinh đi khám tại cơ sở y
tế gần nhất;

+ Thông báo với trạm y tế gần nhất để chuyển người bệnh đến khám.

+ Tiến hành vệ sinh phòng y tế, trang thiết bị y tế trường học theo quy định
của Bộ Y tế.

1.3. Công tác ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại trường học.

a)Tình huống có sốt, ho, khó thở từ 01 người đến 03 người/ trường học


- Trước hết, chủ động xử lý cấp cứu bệnh nhân kịp thời và báo cáo gấp về Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ sở y tế tuyến trên.

  • - Nếu có 1 trường hợp có kết quả dương tính với Covid-19, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện và xin ý kiến chỉ đạo cho toàn trường nghỉ học. Phối hợp, cung cấp cho ngành Y tế về tiền sử dịch tễ, danh sách những người tiếp xúc gần với người bệnh (phân loại thứ tự từ F0, F1, F2, F3, F4, F5…) để cơ quan y tế thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Phối hợp với ngành y tế để khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng diệt khuẩn toàn khu vực nghi ngờ lây nhiễm.

b)Tình huống có sốt ho, khó thở từ 05 người trở lên/trường học

- Phối hợp với ngành y tế để khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng diệt khuẩn toàn khu vực nghi ngờ lây nhiễm.

- Báo cáo với cấp trên đề xuất cho học sinh tại trường có ca lây nhiễm nghỉ học, trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thì đề xuất toàn huyện nghỉ học và thực hiện các biện pháp y tế dự phòng theo hướng dẫn của ngành Y tế và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Lập danh sách những người tiếp xúc gần cung cấp cho ngành y tế để thực hiện cách ly, khử khuẩn môi trường theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa trường học khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, thông báo, quán triệt, tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về quyết định đóng cửa trường cũng như thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Y tế.

Trên đây là Kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường Tiểu học Cam Đức 2 năm học 2019-2020./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2