A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 Trường TH Cam Đức 2 - Năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM ĐỨC 2

 

Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 253/PGDĐT ngày 27/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc Phân tuyến và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch biên chế năm học 2019-2020 của trường TH Cam Đức 2,

Xét khả năng cán bộ, giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 tại trường TH Cam Đức 2 gồm các ông, bà có tên ( Danh sách đính kèm)

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh theo Công văn hướng dẫn số 326/PGDĐT-GDTH, ngày 05/6/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm để xét tuyển học sinh vào lớp 1 đúng quy định.

Thời gian và địa điểm xét tuyển sinh:

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 10/ 8/ 2019 đến hết ngày 10/ 8/ 2019

Địa điểm: Tại trường Tiểu học Cam Đức 2, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm.

Điều 3. Các ông, bà có tên nêu ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2